top of page

COACHING

Business Meeting

SWOT-analyse en strategisch-tactische goalsetting

SWOT-analyse en strategisch-tactische goalsetting

Elke deelnemer brengt zijn/haar bedrijf in beeld via een SWOT-analyse zodat de ‘huidige situatie’ helder wordt voor de collega deelnemers. Na toepassing van het Pareto-principe (detectie kernelementen / symptomen) wordt u geholpen om de ‘gewenste situatie’ binnen 5 jaar te definiëren. Tenslotte wordt samen nagedacht hoe de weg naar de ‘gewenste situatie’ tactisch best afgelegd wordt. 

Voorafgaand aan de meerdaagse is er een voorbereidende coaching sessie om de SWOT-oefening samen met elke deelnemer voor te bereiden.

Casusanalyse en doorbraakbegeleiding

Elke bedrijfsleider kent wel een intern kernprobleem die sterk weegt op het succes en/of de groei van zijn/haar bedrijf, maar die zo strategisch/tactisch is dat er intern of met concullega's niet over gepraat kan worden. Door elke deelnemer de kans te geven binnen de coaching confidentieel enerzijds coachee en anderzijds coach te zijn, helpen we elkaar tot doorbraken. Elke dag komt een andere casus aan bod om zo elke deelnemer naar huis te kunnen sturen met niet alleen een beklommen top per fiets, maar tevens met een overwonnen onbereikbaar geacht casusprobleem. 

 

Ook hier is een voorbereidende coaching sessie voorzien in het programma.

Insights personal coaching

Persoonlijke Effectiviteit met Insights is een eerste kennismaking met het Discovery leersysteem en het Discovery Profiel. Op een inspirerende wijze maakt de deelnemer zich een taal en kader eigen waarmee hij/zij meer inzicht in zichzelf en in anderen krijgt. Hierdoor kan men beter effectieve strategieën ontwikkelen voor hun interacties met anderen en het aansturen van de medewerkers(teams) en/of leidinggevenden binnen het bedrijf.

Het geleerde wordt in een confidentieel kader tussen de deelnemers eigen gemaakt en ingeoefend en kan onmiddellijk in de praktijk worden gebracht.

Multidisciplinair team van bedrijfsleiders of teambuilding op bedrijfsniveau

Deze 3 inhouden van managementcoaching kunnen ingevuld worden door het samenbrengen van een multidisciplinair team van bedrijfsleiders/ leidinggevenden die in een confidentieel kader elkaar kunnen versterken en tot nieuwe inzichten brengen. Door dat men uit ander sectoren en/of regio’s komt is men geen concurrent van elkaar en is eens echt als eindverantwoordelijke kunnen doorpraten met elkaar een veilige en stimulerende ervaring. 

Anderzijds kan ook geopteerd worden om één of een combinatie van deze inhouden uit te rollen tijdens een teambuilding binnen het managementteam van uw bedrijf.

Om de groepsdynamieken te realiseren streven we er naar om met deelnemersteams van minimaal 4 en maximaal 6 te zijn.

Klimcoaching

Klimmen is een aan te leren techniek. Met de juiste didactische aanpak en wat doorzettingsvermogen kan elke persoon met voldoende basisconditie de top van een col buiten categorie halen. Wij staan met raad en daad onze deelnemers bij om met het juiste verzet succesvol te slagen in deze uitdaging.

De ritten worden op maat van de deelnemersteams gemaakt onder het adagium ‘samen uit-samen thuis’.Indien nodig wordt in 2 categoriën gereden afhankelijk van het niveau. Telkens wordt er weliswaar één opvallende challenge op het programma geplaatst als ‘top off the tops’, maar de heuvels en of cols in de buurt worden natuurlijk ook op het programma gezet.

De klim (en daal-) techniek wordt aangeleerd of verbeterd. Ze wordt al doende gestaag ontwikkeld en toegepast.

Omdat dit een lange duurinspanning is en omdat we niet zonder ‘benzine’ mogen vallen onderweg voorzien we ook in voedings- & drinkcoaching om de klimchallenge aan te kunnen.

Het zandlopermodel als inhoudelijk leidraad

Kabinet ontwikkelde 15 jaar geleden het zandlopermodel als algemeen framework voor de begeleiding van organisaties. Door het vereenvoudigen tot de kern van diverse managementsystemen, countert het model een aantal valkuilen die meermaals voorkomen bij bestaande (zelfevaluatie)modellen. Het model realiseert volgende doelen:
 

 

- De uitvoering van de gewenste situatie in plaats van het maken van te uitgebreide analyses van de huidige situatie. De analysefase is uiterst efficiënt en effectief gemaakt.

- Detectie van de kernkenmerken van de organisatie door gebruik te maken van SWOT-analyse en de pareto-gedachte. Zo wordt met beperkte energie een juiste foto van de ‘huidige situatie’ gemaakt

- Een evenwichtige kwaliteitsvooruitgang op de belangrijke organisatiegebieden van de organisatie

- Ondersteuning inzake managementmethodiek en systeemwerking (top-down element)

 - Verbeteracties realiseren op middenkaderniveau door het betrekken van de leidinggevenden in de verschillende projectfasen (bottom-up element)

 - Tevredenheid van de leidinggevenden verhogen als scharnierelement in de doelrealisatie

 - Concrete realisaties op korte en middenlange termijn 

 - Aantoonbaarheid van de realisaties verzekeren en opvolgen: certificatie bij slagen van het actieplan en vooruitgang tevredenheid

bottom of page